Räyskälä-Säätiön hallituksen jäsenet

Toimikaudella 2018 Räyskälä-Säätiön hallituksessa toimii puheenjohtajana Esko Lehtonen ja varapuheenjohtajana Jouko Vuolahti. Hallituksen muut jäsenet ovat Ilkka Jahkonen, Lauri Kangas, Jyrki Käki ja Markku Mathlin. 

Hallintoneuvosto

Aku Jaakkola
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Antti Koskiniemi
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Säätiön hallintoneuvosto valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Vuosittain on erovuorossa kolme hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä.